Κωστέας
ΝΕΡΟ  ΑΝΔΑΝΙΑ
First Aid

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-14


Α.Ο.
ΚΥΠΑΡΙ
ΣΣΙΑΣ
Α.Ο.
ΜΙΛΤΙΑ
ΔΗΣ
Α.Σ.
ΠΑΝΘΟΥ
ΡΙΑΚΟΣ
ΑΙΑΝΤΑ
Σ
ΚΑΛ/ΤΑ
Σ
ΑΟ
ΕΡΜΗΣ
ΚΑΛΑΜΑ
ΤΑΣ
ΑΠΣ
ΑΡΙΣ
ΑΣ
ΔΑΝΑΟΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΑΡΦΑΡΩ
Ν
ΕΡΑΝΗ
ΦΙΛΙΑΤ
ΡΩΝ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΚΑΛΑΜΑ
ΤΑΣ
Π.Σ. Η
ΚΑΛΑΜΑ
ΤΑ
ΠΑΜΙΣΟ
Σ
ΜΕΣΣΗΝ
ΗΣ
ΠΑΝΑΘΗ
ΝΑΪΚΟΣ
ΚΑΛ/ΤΑ
Σ
ΠΡΑΣΙΝ
Α
ΠΟΥΛΙΑ
Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ-3-0 α.α.1-5Αναβλήθηκε2-66-45-11-85-01-51-30-23-0 α.α.
Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ0-3 α.α.-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ3-0 α.α.3-0 α.α.-2-22-38-23-0 α.α.8-03-13-0 α.α.1-310-33-13-0
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ3-03-0 α.α.3-1-0-1Αναβλήθηκε4-24-04-13-37-25-04-12-0
ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10-03-0 α.α.3-04-2-11-13-0 α.α.3-02-07-08-13-0 α.α.3-0 α.α.5-0
ΑΠΣ ΑΡΙΣ4-13-0 α.α.3-4Αναβλήθηκε0-3 α.α.-3-0 α.α.4-03-42-23-47-10-6
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 0-3 α.α.3-0 α.α.0-42-40-100-6-0-3 α.α.0-3 α.α.2-40-3 α.α.2-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ3-13-0 α.α.0-00-41-20-12-0-3-0 α.α.3-0 α.α.1-31-21-1Αναβλήθηκε
ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 6-13-0 α.α.0-31-50-66-33-0 α.α.4-1-Αναβλήθηκε2-41-26-31-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1-63-0 α.α.1-41-60-3 α.α.1-62-46-13-0 α.α.-0-52-21-10-3 α.α.
Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ Αναβλήθηκε3-0 α.α.0-31-60-43-110-03-01-33-0-3-01-01-0
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2-13-0 α.α.1-73-41-41-23-0 α.α.9-21-23-31-4-1-74-7
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ7-03-0 α.α.0-42-60-31-32-03-11-03-01-24-1-2-1
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ Αναβλήθηκε3-0 α.α.1-40-21-48-25-13-0Αναβλήθηκε3-0 α.α.4-28-10-3 α.α.-
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ Αναβλήθηκε3-0 α.α.1-40-21-44-45-13-0Αναβλήθηκε3-0 α.α.4-28-10-3 α.α.